VALIO

(Category OIL & MILK PRODUCTS)

Rate us
Amenities

EN: Valio Eesti is one of the largest local dairy companies, which was founded in 1992 and which produces and markets fresh dairy products and cheese made mostly of milk from Southern Estonian farms. Valio Eesti updates its product selection every year and manufactures more than 150 different dairy and cheese products in total. Valio Eesti’s dairy products can be found in Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Finland, Sweden and Italy. On the Estonian market, Valio is represented in all most important dairy product categories: milk, cream, yoghurt, sour milk, desserts, cheese and spreads. Outside Estonia, the company mainly operates in the segments of cheese as well as fresh dairy products that strengthen health. Valio Eesti manufactures its products in two plants in Southern Estonia – Valio Laeva Dairy and Valio Võru Cheese Plant. Quality, healthy and delicious dairy products as well as satisfied consumers, partners and workers form the foundation of the company’s business operations. This is also reflected in the company’s slogan: “Making you feel good!” ET: Valio Eesti on 1992. aastal asutatud üks suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid, mis toodab ja turustab peamiselt Lõuna-Eesti farmide piimast valmistatud värskeid piimatooteid ja juustusid. Valio Eesti tehased asuvad Laeva asulas Tartumaal ning Võru linnas. Valio Eesti täiendab oma tootevalikut igal aastal, tootes kokku üle150 erineva piima- ja juustutoote. Valio Eesti piimatooteid leiab Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest, Rootsist, Itaaliast ja Ameerika Ühendriikidest. Eesti turul on Valio esindatud olulisimates piimatoodete kategooriates: piimad, koored, jogurtid, kohupiimad, hapupiimad, desserdid, juustud, rasvad ja määrded. Eestist väljaspool tegutsetakse peamiselt juustu- aga ka funktsionaalsete ja tervist tugevdavate värskete piimatoodete segmentides. Valio Eesti tooted valmivad kahes Lõuna-Eestis paiknevas tehases – Valio Laeva Meiereis ja Valio Võru juustutehases. Valio Eesti toodete loomise aluseks ning kvaliteedi garantiiks on parima kvaliteediga puhas kodumaine piim. Meie tooted ei sisalda sünteetilisi toiduvärve, vähendame pidevalt toodetes kasutatavate lisaainete hulka ja 80% meie tooteportfellist on säilitusainetevaba ning see osakaal suureneb pidevalt. Kõik Valio Eesti poolt toodetavad tooted läbivad enne müügile jõudmist põhjalikud maitse- ja kvaliteeditestid, et tarbijateni jõuaks vaid parim. Ettevõtte äritegevuse aluseks on kvaliteetsed, tervislikud ja maitsvad piimatooted ning rahulolevad tarbijad, koostööpartnerid ja töötajad. Sellest on kantud ka tunnuslause: „Et tunneksid end hästi!“. RU: Valio Eesti – одно из самых крупных местных предприятий молочной промышленности, созданное в 1992 году. Предприятие производит и продает свежие молочные продукты и сыры, изготовленные в основном из молока с ферм Южной Эстонии. Valio Eesti ежегодно пополняет свой ассортимент продуктов. Всего предприятие производит более 150 различных молочных и сырных продуктов. Молочные продукты Valio Eesti можно найти в Эстонии, Латвии, Литве, России, Финляндии, Швеции и Италии. На эстонском рынке Valio представлено самыми важными категориями молочных продуктов: молоко, сливки, сметана, йогурт, простокваша, десерты, сыры и намазки. За пределами Эстонии предприятие занято главным образом в сегментах сырных, а также функциональных свежих молочных продуктов, укрепляющих здоровье. Продукты Valio Eesti изготовляются на двух расположенных в Южной Эстонии заводах: на Лаэваском комбинате молочных продуктов Valio и Выруском сырном заводе Valio. Основанием для коммерческой деятельности предприятия являются качественные, полезные для здоровья и вкусные молочные продукты, а также довольные потребители, партнёры по сотрудничеству и работники компании. На этом основывается и девиз: «Чтобы чувствовать себя хорошо!».

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects