CEKO

(Category OIL & MILK PRODUCTS)

Rate us
Amenities

Spółka CEKO jest producentem wysokiej jakości serów dojrzewających typu holendersko-szwajcarskiego, serów włoskich typu mozzarella i ricotta, a także serów wędzonych metodą naturalną w dymie drzewnym. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku stale wzbogaca ofertę, min. o różne formy opakowań, ser z dodatkiem dobroczynnych bakterii Lactobaclillus Acidophilus LA-5, a także ser o niskiej zawartości tłuszczu, tylko 3%. Firma powstała w 1990 roku, jako prywatne przedsiębiorstwo, zajmujące się produkcją serów żółtych i od tego czasu dynamicznie się rozwija wprowadzając na rynek nowe, innowacyjne produkty. W czerwcu 2012 fundusz private equity Avallon MBO Fund, wykupił wraz z nowym zarządem100 proc. udziałów w spółce CEKO. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom CEKO posiada nowoczesny park maszynowy oraz rozbudowane zaplecze magazynowe. Stwarza to ogromne możliwości, które w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym oraz innowacyjną technologią, sprawiają, że sery produkowane w spółce spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Produkty spółki są eksportowane do Bułgarii, Czech, Estonii, Francji, Holandii , Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, co łącznie stanowi ok. 40 proc. produkcji firmy. EN: The CEKO Company is a manufacturer of high-quality yellow cheese of Swiss, Dutch and, Italian types, ricotta and mozzarella cheese types as well as cheese smoked with natural wood smoke. In response to market demand the product range is constantly being increased, including new packaging, products with added value in the form of useful for health bacteria, as well as a reduced fat content. The company was established in 1990 as a private company, engaged in the production of hard cheese and since then has been dynamically developing with the launch of new, innovative products. Private equity Avallon MBO Fund bought along with a new management, 100% of the shares in the CEKO company in June 2012. Due to recent investments, CEKO has modern equipment and extensive warehouse facilities. The above, combined with many years of experience and innovative technology makes cheese produced by the company meet the highest quality requirements. The company's products are exported to Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, France, the Netherlands, Israel, Lithuania, Latvia, Germany, Portugal, Slovakia, Ukraine, Hungary that in total represents more than 40% of the company’s production.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects