RUBIKON

(Category SPICES & SOUS)

Rate us
Amenities

BG: От създаването си "Катрин-Ко" ЕООД е насочена изцяло към хранителната индустрия. Известна с богат и качествен асортимент, тя разполага с високотехнологична съвременна производствена фабрика. Предприятието се намира в Индустриална зона с. Стряма в община Раковски на площадка от 53 дка - с 9 дка 430 кв.м покрита застроена площ и се състои от 6 цеха. Фабриката е окомплектована с 50-тонен кантар, счетоводен салон, фирмени офиси, физикохимична и микробиологична лаборатория. Годишния производствен капацитет се равнява на 12000 т. Дистрибуторската мрежа е разработена според тенденциите на пазара в България. "Катрин-Ко" ЕООД отглежда 1500 дка лозови масиви, засадени със сортове Каберне Совиньон, Мерло, Мавруд, Сира, Темпренило, Ароматико Класико, Барбера, Каберне Фран, Пино Ноар. EN: Kartin-Ko Ltd. is entirely focused on the food industry since the time of its establishment. The company is well-known with the quality and extensive range of products. It has a modern high-tech manufacturing plant. The factory is located in Industrial Zone Stryama - Rakovski municipality near Plovdiv - on an area of 53,000 sqm. The factory is equipped with 50-ton scales, accounting department, corporate offices, physicochemical and microbiological laboratory. Annual production capacity amounts to 12,000 t. The distribution network is designed accordingly to the market trends in Bulgaria.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects