AKOU

(Category SPICES & SOUS)

Rate us
Amenities

RU: Кто мы? Коротко сказать – поставщики. Фирма A.K. AS начала деятельность в 1991 году. В то время открылась хорошая возможность работать с разными фирмами из Европы, которые искали возможность продавать свою продукцию на открытый рынок стран бывшего Совецкого Союза. Эстонские пищевые производители развивались успешно и нуждались в стабильных поставщиках и в инновационных продуктах. Благодаря этому открылась хорошая возможность для сотруднечества с нашими долгими клиентами в Эстонии. Сферы деятельности, которыми мы занимались в 90-е года: -Приправы -Травы -Добавки -Оболочки -Печать оболочек и гофрирование ET: Kes me oleme? A.K. AS alustas tegevust aastal 1991. Tol ajal avanes hea võimalus teha koostööd paljude Euroopa firmadega, kes otsisid turustamist oma kaubale endiste Nõukogude Liidu riikide avatud turgudel. Eesti toiduainetööstused arenesid jõudsalt ning vajasid selleks stabiilset varustamist ning innovaatilisi tooteid. Tänu sellele tekkis meil soodne pinnas koostöö tegemiseks meie kauaaegsete meeldivate Eesti klientidega. Tegevusalad, millega saime end 90ndatel kasulikuks teha: -Maitseained -Ürdid -Lisaained -Vorstikestad -Vorstikestade trükkimine ja gofreerimine EN: Who are we? We’re traders. A.K. AS started it’s activity on 1991. At this time we had an opportunity to cooperate with many European companies, who we’re interested in marketing products on Former Soviet Union markets. Estonian food industries we’re developing fast and they needed stabile suppliyng and innovative products. Therefore we had good ground for cooperation with our pleasant Estonian clients. Field of action on early 90′s: -Spices -Herbs -Additives -Casings for sausages -Printing and shirring for casings

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects