SLATINA-BULGARPLOD

(Category VEGETABLES & FRUITS)

Rate us
Amenities

Тържището е най-голямата складова и хладилна база за български и вносни, пресни и преработени плодове и зеленчуци, както и всички видове хранителни стоки, месо, риба и птици, и техните субпродукти. Разполага с много добре организирана инфраструктура, подпомагаща цялостната търговска дейност.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects