RAJ FRUIT

(Category VEGETABLES & FRUITS)

Rate us
Amenities

PL: GP,,Raj- Fruit Sp. z o.o. powstała w marcu 2011 r. w związku z inicjatywą spółdzielczą 5 sadowników. Obecnie udziałowcami spółki jest 30 członków, którzy posiadają gospodarstwa sadownicze i ogrodnicze w rejonie Białej Rawskiej, Grójca, Błędowa, Czerwińska n/Wisłą, Sannik. Areał upraw sadowniczych i ogrodniczych członków Grupy to ponad 300 ha. Dzięki wyjątkowej dbałości o warunki uprawy (IPO, GLOBAL GAP), permanentnej polityki inwestycyjnej i profesjonalnej ochrony przed chorobami i szkodnikami, jakość uzyskiwanych owoców i warzyw jest na najwyższym poziomie. GP,,Raj- Fruit dysponuje nowoczesnym zapleczem przechowalniczym w postaci komór chłodniczych w kategorii ULO w siedzibie spółki oraz w powiecie płońskim, które gwarantują dostęp do wysokiej jakości owoców i warzyw przez cały rok. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Grupa zorganizowała dwa systemy sortująco-pakującę, które zlokalizowane są w siedzibie GP,,RAJ-Fruit”. System sortująco-pakujący naszej firmy umożliwia zapakowanie owoców w zróżnicowane opakowania technologicznie. System ten posiada innowacyjne rozwiązania w zakresie rozładunku wodnego, sortowania owoców według koloru, rozmiaru, wagi i jakości. Zaletą systemu jest wodny rozładunek oraz wydajność na poziomie 10 ton/godzinę. Grupa sortuje, pakuje i dostarcza w każde miejsce Europy owoce i warzywa wyprodukowane przez naszych producentów. Krótki okres dostawy w warunkach niepogarszających jakości zewnętrznej i wewnętrznej owoców i warzyw uzyskaliśmy dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej oraz najnowocześniejszej flocie transportowej w postaci samochodów ciężarowych chłodni. Grupa współpracuje nie tylko z kontrahentami z Europy, ale także z Azji i z Afryki. EN: Producers Group „Raj- Fruit” is a private limited company that was established in March 2011 on the initiative of 5 fruiters. At the moment there are 30 company’s shareholders who own farms in the area of Biała Rawska, Grójec, Błędów, Czerwińska and Sannik. Fruit crops acreage of „Raj- Fruit” Group is more than 300 ha. Thanks to the attention to our growing conditions (IPO, GLOBAL, GAP), optimal investment policy and professional protection against plant diseases and pests, we are proud of the highest quality fruit and vegetables. GP „Raj- Fruit” owns modern storage facilities such as cold rooms (ULO category) of the total capacity of 5 200 tonnes, which guarantee easy access to high quality fruit and vegetables throughout the year. To meet our clients expectations we offer two sorting and packaging systems located at the headquarters of GP „RAJ –Fruit” company. The system allows packing fruit in various types of packaging. It has innovative solutions for water unloading, sorting fruit by colour, size, weight and quality. The advantage of the system is water unloading itself and efficiency of 10 tonnes per hour. Our Group sorts, packs and delivers fruit and vegetables produced by our manufacturers to any location in Europe, Asia and Africa. During short delivery term we guarantee top quality of fruit and vegetables thanks to our highly experienced personnel and the most modern transport fleet of four refrigerated trucks. In the first half of year GP „Raj Fruit” purchased piece of land in Płońsk county. The area was going to be used for the construction of the building for both storing and sorting agricultural crops produced by the shareholders owning farms in this district. The building is to be ready to use in the first half of 2015. We encourage you to familiarize yourself with our offer and we are looking forward to our further cooperation!

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects