WIESLAW MAZUR

(Category VEGETABLES & FRUITS)

Rate us
Amenities

Nasze gospodarstwo działa na rynku od dwudziestu lat. Składa się na nie 30 hektarów powierzchni sadów. Nasze owoce dostarczane są do krajowych hurtowni, a także eksportowane na rynku wschodnie (głównie Moskwa, Ukraina). Priorytetem gospodarstwa jest zapewnienie najwyższej możliwej jakości i świeżości owoców. Możliwe jest to dzięki stosowaniu najnowszych rozwiązań w zakresie sadownictwa oraz dzięki odpowiedniemu przechowywaniu. Posiadamy własne chłodnie na ok. 600 ton owoców, z czego 300 ton KA. Pozostała produkcja przechowywana jest w ULO chłodniach wynajmowanych. Dzięki wyjazdom szkoleniowym organizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych pod patronatem prof. Eberharda Makosza zdobywamy nową wiedzę i doświadczenie, która potem sukcesywnie wdrażana jest w gospodarstwie dla zapewnienia ciągłego rozwoju i postępu. Jesteśmy członkiem Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski”, powstałej z incjatywy 10 sadowników z terenu gminy Obrazów w 2010 roku. Posiadamy certyfikat Integrowanej Produkcji Owoców, który świadczy o wysokiej jakości naszych owoców, wykorzystywaniu w sposób zrównoważony postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracaja szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects