ZELSAD

(Category VEGETABLES & FRUITS)

Rate us
Amenities

Grupa Producentów Owoców ZELSAD powstała w 2007 roku. Założyło ją 6 kolegów, właścicieli gospodarstw z sąsiadujących ze sobą miejscowości: Tęgoborze i Białawoda. W roku 2008 grupa przyjęła 3 nowych producentów, co pozwoliło znacznie powiększyć zarówno potencjał produkcyjny jak i wartość sprzedaży. Nasze gospodarstwa to sady z wieloletnią tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Doświadczenie przekazywane „z ojca na syna” w połączeniu z najnowszymi badaniami naukowymi owocuje produkcją na najwyższym poziomie i daje gwarancję optymalnej produkcji jabłek. Bardzo dużą wagę przywiązujemy nie tylko do do wielkości i wybarwienia owoców, ale także do ich jakości i walorów odżywczych.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects